Em làm vệ sinh môi trường

Thứ ba - 13/12/2016 22:07
Em làm vệ sinh môi trường
PHÒNG GD&ĐT TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
       
 
   
 
 
BÁO CÁO
 Việc thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020
 
 
 
 
          Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Điện Biên Phủ
 
          Thực hiện Quyết định số 1533/SGDGD ngày 10/8/2016  của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Quyết định số 2623/BGDĐT về Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020;
 Thực hiện Công văn số 358/PGDGD ngày 15/8/2016  của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ thực hiện Quyết định số 2623/BGDĐT về Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020. Trường Mầm non Hoa Ban xin báo cáo việc thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 với nội dung sau:
1. Nội dung  tuyên truyền.
- Sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố, nhà trường đã triển khai Quyết định số 2623/BGDĐT ngày 10/8/2016 của Bộ GD&ĐT kèm theo Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 – 2020.; văn bản số 1533/SGDĐT ngày 10/8/2016 của Sở giáo dục tỉnh Điện Biên đến cán bộ giáo viên, nhân viên
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh tuyên truyền thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020
- Tuyên truyền, phổ biến, thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020, công ước quyền trẻ em, luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và phòng chống bạo lực trong nhà trường.
 2. Hình thức tổ chức:
- Nhà trường cho ký toàn thể cán bộ giáo viên ký cam kết thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020, luật chăm sóc- bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và phòng chống bạo lực học đường, phòng chống sâm hại trẻ em
- Vận động mỗi CBGVCNV phải là một tuyên truyền viên tích cực và là lực lượng xung kích, tình nguyện trong việc thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020, luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và phòng chống bạo lực trong nhà trường.
 - Đóng góp ủng hộ cho những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
 3. Huy động sự phối hợp các cấp tham gia
- Nhà tr­ường phối kết hợp với Công đoàn, đoàn thanh niên, các bậc phụ huynh học sinh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng về ý nghĩa của việc thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 2623/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo.
4. Tăng cường nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên.
- Nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020, tuyên truyền thực hiện luật chăm sóc- bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em thông qua các buổi họp đơn vị, sinh hoạt công đoàn.
- Giới thiệu tới toàn thể CBGV,NV về các vấn đề cần quan tâm đến thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020, cho trẻ trong trường 
- Trao đổi một số kinh nghiệm về kiến thức rèn kỹ năng sống cho học sinh, biết lễ phép lịch sự trong giao tiếp, ứng sử văn hóa, hòa nhã thân thiện theo nếp sống văn minh văn hóa học đường.
5. Tăng cường công tác kiểm tra.
Nhà trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em, quyền trẻ em ở các lớp nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm quyền trẻ em.
6. Đánh giá kết quả. 
 100% CBGV- NV  trong nhà trường đã tham gia  thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 và luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
 Trên đây là báo cáo về thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 của trường Mầm non Hoa Ban Thành phố Điện Biên Phủ..
 
Nơi gửi:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                                                                
- Phòng GD&ĐTTPĐBP
- Lưu NT
               
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Trươngmamnon hoaban:

  Ý kiến bạn đọc

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây